Coronatest aanvragen – hoe werkt het?

Per 1 juni is het mogelijk om, zonder tussenkomst van een Bedrijfsarts of Huisarts, zelf een coronatest aan te vragen bij de GGD. Uw medewerker kan dus zelf een test aanvragen, indien er sprake is van corona gerelateerde klachten:  

  • hoesten
  • neusverkoudheid
  • koorts
  • verlies van reuk of smaak

Dit geldt ook voor de mensen die eerder al getest konden worden, zoals zorgpersoneel, docenten, contactberoepen en mantelzorgers. Voor mensen met zware klachten en mensen uit de risicogroepen, blijft vanaf juni gelden dat zij zich rechtstreeks melden bij een (huis)arts of de spoedeisende hulp.

Meer informatie over het testen vindt u op: 0800-1202

Na de uitslag van de test

Bij een negatieve uitslag (geen corona aangetoond) kan de medewerker in principe gewoon aan het werk. Indien er geen sprake is van corona, maar er wel andere klachten zijn, geldt de reguliere verzuimbegeleiding en arbeidsongeschiktheidsbeoordeling.

Bij een positieve test, dient de medewerker zich ziek te melden en te houden aan de voorschriften van het RIVM. De medewerker hoeft niet aan de werkgever te melden dat hij corona heeft, hij dient enkel te melden dat hij niet kan werken.

Om u te helpen om de RIVM-richtlijnen te kunnen volgen, hebben we voor u een vertaling gemaakt, binnen de AVG-richtlijnen, waarmee voor u wel de te volgen RIVM-richtlijn helder is. De drie varianten die u kunt tegenkomen in de terugkoppeling, leest u in dit eerder geplaatste artikel.

Indien u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met het Verzuimteam van Human Business Support.