Ga naar hoofdinhoud
No-nonsense arbodienst die verder kijkt dan alleen grip op verzuim.

Arbodienst

Elke werkgever wil een werkfitte organisatie: een laag ziekteverzuim en productieve medewerkers. Waar leidinggevende hun rol pakken en iedereen het beste uit zichtzelf en de organisatie haalt. Op korte én lange termijn. Als gecertificeerde arbodienst helpen we jou daarom vooruit en kijken we verder dan alleen grip op verzuim.

Elk mens en elke organisatie is anders en daar passen wij onze begeleiding graag op aan. Is er behoefte aan ondersteuning op locatie? Incidenteel of structureel? Samen kijken we naar de beste oplossing voor jouw organisatie.

Team HBS

Waarom HBS als arbodienst?

Waar de meeste arbodiensten kijken van ziekmelding tot herstelmelding,  kijkt HBS anders. Voor ons begint verzuim bij in dienst treden en eindigt het bij uit dienst gaan. Want iedere medewerker wordt wel eens ziek. Maar waar de ene medewerker verzuimt, gaat de ander aan het werk. Door anders te kijken naar verzuim heeft HBS voor jouw organisatie veel meer mogelijkheden om verzuim te voorkomen, jouw medewerkers sneller te laten herstellen en de leereffecten te benutten om iedere dag beter te worden. Onze cijfers bewijzen dat onze aanpak loont; lager verzuim en tevreden werkgevers en medewerkers. Win-win-win!

HBS helpt je van de theorie naar praktische oplossingen voor de werkgever én de medewerkers

‘Ziek zijn overkomt je, maar verzuim is een keuze’. Dat is het principe van Het Eigen Regie Model en daarmee de basis van veel arbodiensten. Sterk bedacht, maar de praktijk leert dat dit niet altijd voldoende is. Vaak worden adviezen en benodigde acties namelijk niet begrepen of niet opgevolgd. Het goede verzuimgesprek tussen medewerker en leidinggevende of werkgever wordt niet altijd gevoerd. De signalen worden gemist of er wordt niet adequaat actie ondernomen. Vaak door te weinig tijd, kennis en/of ervaring. Het gevolg? Medewerkers die onnodig te lang thuis zitten, onnodige escalatie van verzuim of risico op UWV sancties. Als werkgever loop je dan achter de feiten aan. Daarom gaan we net een stapje verder met onze arbodienstverlening.

Eigen Regie volgens HBS

Het Eigen Regie Model PLUS. Gebaseerd op een goed en gelijkwaardig gesprek tussen de leidinggevende en de medewerker als uitgangspunt, maar met als PLUS een vangnet voor de medewerker en de werkgever waarbij het proces wordt bewaakt door onze ervaren Inzetbaarheid Gidsen. Door zo te denken en werken, besparen we tijd en geld. We investeren in begeleiding op vlakken waar dat écht nodig is. Dus Eigen Regie PLUS:

  • Wij wegen elke verzuimmelding situationeel. Zo scheiden we aan de voorkant medisch verzuim en verzuim door gedrag;
  • Intensieve begeleiding van direct leidinggevenden, zodat zij verzuimsignalen eerder waarnemen en ook oppakken;
  • Begeleiding op maat, op basis van kennis, vaardigheden én talent van de leidinggevende en de medewerker;
  • Eenduidige aansturing van betrokkenen, met snelle toegang tot goede bedrijfsgeneeskundige zorg;
  • Het structureel betrekken van alle stakeholders;
  • Conform AVG/privacyregels

Onze verzuimpakketten

Regie op Verzuim

No-nonsense arbodienstverlening die jou ondersteunt wanneer dat nodig is.

Regie op Inzetbaarheid

Haal het hoogste rendement! Proactieve arbodienstverlening en intensieve begeleiding.

Wat doet een arbodienst?

Een arbodienst adviseert en ondersteunt werkgevers bij ziekteverzuim, arbeidsomstandigheden en spelen een grote rol bij de re-integratie van jouw zieke medewerkers. Wil je de duur van het verzuim binnen jouw organisatie minimaliseren? Dan is goede begeleiding, betrokkenheid en persoonlijk contact essentieel.

Waarom heb je een arbodienst nodig?

Sinds juli 2017 ben jij als werkgever in Nederland verplicht om een basiscontract af te sluiten met een arbodienst. Waarom? Als werkgever dien je zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden en voor passende verzuimbegeleiding.

Met wie heb je te maken in het verzuimproces?

Snel actie ondernemen met een duidelijke rolverdeling, zodat medewerkers de juiste zorg én begeleiding krijgen. Altijd binnen de vertrouwelijkheid die daarvoor staat. Hoe wij dit binnen onze arbodienstverlening doen? Door duidelijk onderscheid te maken tussen de proces- en beoordelingsrol. De Inzetbaarheid Gids begeleidt en bewaakt het re-integratieproces. De bedrijfsarts is verantwoordelijk voor de medische beoordeling met ondersteuning van de Werk & Gezondheid Gids.

Meer weten?

Dorrianne helpt je graag verder!

Dorrianne van Vugt

Inzetbaarheid Gids/Casemanager RCMC®
076-5038052

Mail Dorrianne