Van strategie tot implementatie, met aantoonbaar resultaat.

Duurzame Inzetbaarheid

Werk verandert. Werkgevers veranderen en banen veranderen. Hoe neem je jouw medewerkers daarin mee? Hoe zorg je ervoor dat zij met de juiste koers meegaan? Wij begeleiden jouw organisatie tijdens deze ontwikkelingen. Met perspectief, vanuit werkgevers én medewerkers. Van strategie tot implementatie, met praktische en resultaatgerichte stappen. Zo helpen we jouw organisatie haar doelen te bereiken: meetbaar en aantoonbaar.

HBS iedereen wil vooruit

“Mindset en maatwerk staan centraal in onze aanpak van duurzame inzetbaarheid.”

En dat dit werkt, bewijzen de cijfers

9

TNO meetinstrumenten om op maat in te zetten.

40

40 sectoren om jouw organisatie mee te benchmarken.

3

sneller veranderingen doorvoeren. We creëren de juiste mindset, zodat we veranderingen 3x zo snel kunnen doorvoeren.

10

korting voor ACE werkgevers op de TNO meetinstrumenten.

Meetinstrumenten

TNO meetinstrumenten vormen het fundament voor de juiste mindset, het draagvlak en bewustwording van de organisatie. Hieronder zijn de belangrijkste scans weergeven.

KoBaDI tool

Berekent verspilling in productiviteit en invloed van interventies.

Organisatiescans

Bedrijfsscan en Oriëntatiescan; brengt de huidige en toekomstige situatie in kaart.

Leidinggevenden- scan

Draagt bij aan de versterking van de rol van leidinggevenden.

DIX 

Brengt de inzetbaarheid van medewerkers in kaart.

Projectbegeleiding & workshops

Op basis van meetgegevens en gesprekken met betrokkenen, creëren we inzicht, urgentie en draagvlak binnen de organisatie.

Projectbegeleiding & workshops

Van strategie tot implementatie, projectbegeleiding van A tot Z.

Canvas sessie

De focus van de organisatie in kaart en beeld brengen, als vertrekpunt.

De TNO-definitie van Duurzame Inzetbaarheid is:

de continue aansluiting tussen wat een werknemer kan en wil en wat het werk vraagt en biedt.

Mindset & Maatwerk

Organisaties veranderen wanneer het gedrag van de mensen in de organisatie verandert. Gedrag komt voort uit gewoontes en routines. Dat geldt voor individueel gedrag, maar ook voor sociale interacties en gedragspatronen tussen mensen in teams en organisaties. Bewustwording van de noodzaak (‘the sense of urgency’) is de eerste stap naar verandering. Directie en management moeten de noodzaak zien en hun verantwoordelijkheid nemen. Medewerkers en leidinggevenden moeten in beweging komen en regelmatig stilstaan bij hoe zij werken. Nu én in de toekomst.

Ieder mens, team en organisatie is anders. Beweging is mogelijk als het aanbod aansluit op de behoefte en het moment. Bij de implementatie van duurzame inzetbaarheid staan daarom twee thema´s centraal: mindset en maatwerk.

Meten en draagvlak als basis

Wij gaan in gesprek met alle betrokkenen: de directie, het management, HR, de leidinggevenden, medewerkers en medezeggenschap. Op basis van de informatie die daaruit voortkomt en onze meetgegevens begeleiden we het project. We creëren inzicht, urgentie én draagvlak binnen de organisatie. Zo vormen we de mindset die nodig is voor verbetering en verandering.

Projectbegeleiding & workshops op maat

We geven duidelijke adviezen, gebaseerd op een grondige inventarisatie, feiten en prioriteiten. Daarmee sluiten we aan op de behoefte van de organisatie. We implementeren het project ‘op maat’ en geven gerichte workshops aan alle betrokkenen, op elk niveau.

Zij gingen je voor!

Meer weten?

Neem contact op met een van onze specialisten.

Andreas van den Goorbergh

Coach
076-5038052

Mail AndreasVraag informatie aan

“De hebben de DIX uitgezet in onze organisatie, deze scan meet alle lagen van het Huis van Werkvermogen. HBS heeft een waardevol advies gegeven en een aantal workshops uitgezet. Hierdoor kregen we heel goed draagvlak, om ons doel te bereiken.”

HR ManagerVerpakkingsorganisatie

“De meetinstrumenten van TNO en workshops van HBS, geven een goede onderbouwing, waarmee we de directie hebben kunnen overtuigen. We hebben een verbinding gelegd tussen mensen en KPI's.”

HR CoördinatorOrganisatie in voedingsindustrie

“Met de Leidinggevendenscan hebben we zichtbaar gemaakt waar ze kunnen verbeteren. Hoe ze zaken bespreekbaar maken, zonder dat medewerkers in hun team het gevoel hebben iets te moeten. En we hebben een goede samenwerking met HR ontwikkeld.”

HR ManagerVerpakkingsorganisatie