Ga naar hoofdinhoud

Spoor 2 traject

Wanneer een medewerker langdurig is uitgevallen voor zijn werk en er geen passende mogelijkheid is om te re-integreren bij de huidige werkgever, moet er (ook) gezocht worden naar een passende functie bij een andere werkgever. Dit noemen we een 2e spoor traject.

Wij gaan samen met de medewerker op zoek naar een duurzame re-integratie bij een andere werkgever, waar zij productief en met plezier kunnen werken, in werk dat past. Nu en in de toekomst.

Werk en ontwikkeling

Wat is een spoor 2 traject?

Een spoor 2 traject is onderdeel van Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en is vaak van toepassing na het eerste ziektejaar van de medewerker. In dit traject wordt de medewerker persoonlijk en professioneel begeleid bij het oriënteren en vinden van een baan buiten de organisatie. Onze loopbaancoach voert individuele gesprekken met de medewerker. Er wordt helder in kaart gebracht wie iemand is, wat hun Talent is en welke instrumenten de medewerker nodig heeft om zelf de vervolgstap in de loopbaan of ontwikkeling te nemen. Het doel van 2e spoor, is om de medewerker intensief te begeleiden naar passend werk bij een nieuwe werkgever. Dit werk moet passen binnen de toetsingskaders van het UWV én aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Passen bij de belastbaarheid van medewerker;
  2. Passen bij de kwaliteiten en interesses van medewerker;
  3. Duurzaam zijn, gericht op een vaste aanstelling van medewerker.

Een spoor 2 traject bij HBS

Wij begeleiden mensen naar werk dat past. Ook buiten de organisatie. Vanuit een gestructureerde aanpak met als basis het Talent van ieder mens. Vanuit die kracht bouwen we aan de intrinsieke motivatie van ieder mens om bewust te kunnen kiezen voor werk dat past. Met het ACE HR-collectief hebben we een netwerk gecreëerd dat laagdrempelig toegang geeft tot werk. Tijdelijk, om te re-integreren, te snuffelen of ritme te behouden. Of permanent door een streepje voor te hebben als je solliciteert. Deze combinatie van een Talentgerichte aanpak en een toegankelijk netwerk leidt tot een plaatsingskans van >70% voor plaatsbare spoor 2 kandidaten!

Ons traject kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. Een 2e spoor traject bestaat uit gesprekken met zowel persoonlijke- (coaching) als een praktische leerweg (huiswerkopdrachten). We maken daarbij gebruik van persoonlijkheids- en beroepentesten. In het intakegesprek maken we kennis en brengen we de huidige situatie in beeld. Op basis daarvan kunnen we een voorstel en trajectplan op maat geven. Hierbij zetten we de volgende resultaatgerichte stappen:

  • Intake (oriënterend gesprek)
  • Diagnose (loopbaan oriëntatie)
  • Versterking (coaching naar werk)
  • Werkverwerving (werkacquisitie)
  • Nazorg (plaatsing en nazorg, contact tijdens proeftijd)

Wanneer 2e spoor inzetten?

Wanneer een medewerker langdurig arbeidsongeschikt is, wordt er altijd eerst gekeken naar de mogelijkheden bij de huidige werkplek. Er wordt gekeken of de medewerker in staat is zijn huidige functie voort te zetten of een andere functie binnen de organisatie kan vervullen. Is dit niet mogelijk? Dan wordt een re-integratie tweede spoor in werking gezet. Als werkgever ben je in dit geval wettelijk verplicht om een spoor 2 traject in te zetten.

Vraag een gratis intake aan

Meer weten?

Neem contact op met een van onze specialisten.

Hannah de Graaf

Hannah de Graaf

Loopbaancoach
076-5038052

Mail Hannah