Van strategie tot implementatie, met aantoonbaar resultaat.

Preventie & Duurzame Inzetbaarheid

Werk verandert, werkgevers veranderen en banen veranderen. Hoe neem je jouw medewerkers hierin mee? Hoe zorg je ervoor dat zij met de juiste koers meegaan?

Wij begeleiden jouw organisatie tijdens deze ontwikkelingen. Met perspectief, vanuit werkgevers én medewerkers. Van strategie tot implementatie, met praktische en resultaatgerichte stappen. Zo helpen we jouw organisatie duurzaam en vitaal haar doelen te bereiken: meetbaar en aantoonbaar.

HBS iedereen wil vooruit

9

TNO meetinstrumenten om op maat in te zetten.

40

40 sectoren om jouw organisatie mee te benchmarken.

3

Door de juiste mindset voeren we veranderingen 3x zo snel door.

10

korting voor ACE werkgevers op de TNO meetinstrumenten.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

De TNO-definitie van duurzame inzetbaarheid is: 

“ … de continue aansluiting tussen wat een werknemer kan en wil en wat het werk vraagt en biedt.”

Voor ons houdt duurzame inzetbaarheid in dat medewerkers een leven lang met plezier leren, ontwikkelen en werken in werk dat past bij zowel zichzelf als bij hun werkgever. Hierbij is het belangrijk te beseffen dat, naarmate medewerkers op ieder moment van hun carrière meerdere opties hebben (vanuit enerzijds Talent en kwaliteiten en anderzijds een omgeving die faciliteert), zij minder kwetsbaar zijn voor onverwachte ontwikkelingen in zowel hun werk als privé omgeving. 

Inzetbaar blijven is (mede) een gevolg van vitaal zijn! Iets dat zich niet beperkt tot lichamelijke en geestelijke aspecten; daar horen ook zaken bij als werk-privé balans, organisatiecultuur en persoonlijke – en loopbaanontwikkeling. Duurzame inzetbaarheid is in onze optiek verbonden met een brede inzetbaarheid en de daarmee samenhangende keuzemogelijkheden.  Ons doel is medewerkers zo lang mogelijk inzetbaar/vitaal te houden. Daarom adviseren wij organisaties over het inrichten van hun beleid rondom duurzame inzetbaarheid en spelen we in op preventie.

Preventie- en duurzame inzetbaarheid tools

Organisiatiescan

Bedrijfsscan en Oriëntatiescan; brengt de huidige en toekomstige situatie in kaart.

Leidinggevenden- scan

Draagt bij aan de versterking van de rol van leidinggevenden.

DIX 

Brengt de inzetbaarheid van medewerkers in kaart.

PMO

Preventieve gezondheidscheck die de gezondheid van jouw medewerkers in kaart brengt

RI&E

Met een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) breng je alle bedrijfsrisico’s in kaart en voorkom je onnodig gevaarlijke situaties op de werkvloer.

Projectbegeleiding & workshops

Projectbegeleiding & workshops

Van strategie tot implementatie, projectbegeleiding van A tot Z.

Canvas sessie

De focus van de organisatie in kaart en beeld brengen, als vertrekpunt.

Waarom duurzame inzetbaarheid?

Door het oplopende tekorten op de arbeidsmarkt en krimp van de beroepsbevolking is het belangrijk om te zorgen voor fitte medewerkers die nog lang inzetbaar zijn. Voor zowel jou als werkgever als voor de medewerker zelf is, het soms een uitdaging om ervoor te zorgen dat de medewerker langer aan het werk blijft. 

Om dit te bereiken moet je zorgen voor gemotiveerd team: medewerkers die duurzaam werken vanuit hun Talent en die in beweging zijn.  Bij duurzame inzetbaarheid zijn een aantal termen belangrijk:

  • Werken met plezier
  • Werken vanuit Talent
  • Een leven lang ontwikkelen (LLO)
  • Een leven lang inzetbaar blijven
  • Productiviteit
  • Gezondheid/vitaliteit

Aanpak duurzame inzetbaarheid

Wij ondersteunen jouw organisatie en medewerkers bij het meetbaar maken van duurzame inzetbaarheid. Hierbij maken we gebruik van diverse tools, waaronder de door TNO ontwikkelde meetinstrumenten en spelen we in op preventie. Onze adviseurs Duurzame Inzetbaarheid zijn gecertificeerd om deze tools in te zetten. We begeleiden de metingen in de organisatie, analyseren de resultaten en adviseren over vervolgacties en een plan van aanpak. Door iedere stap te meten, helpen we jouw organisatie gericht naar een werkfitte organisatie.

Zij gingen je voor!

Meer weten?

Neem contact op met een van onze specialisten.

Andreas van den Goorbergh

Coach
076-5038052

Mail Andreas

“De hebben de DIX uitgezet in onze organisatie, deze scan meet alle lagen van het Huis van Werkvermogen. HBS heeft een waardevol advies gegeven en een aantal workshops uitgezet. Hierdoor kregen we heel goed draagvlak, om ons doel te bereiken.”

HR ManagerVerpakkingsorganisatie

“De meetinstrumenten van TNO en workshops van HBS, geven een goede onderbouwing, waarmee we de directie hebben kunnen overtuigen. We hebben een verbinding gelegd tussen mensen en KPI's.”

HR CoördinatorOrganisatie in voedingsindustrie

“Met de Leidinggevendenscan hebben we zichtbaar gemaakt waar ze kunnen verbeteren. Hoe ze zaken bespreekbaar maken, zonder dat medewerkers in hun team het gevoel hebben iets te moeten. En we hebben een goede samenwerking met HR ontwikkeld.”

HR ManagerVerpakkingsorganisatie