Ga naar hoofdinhoud

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Je wilt fittere medewerkers, een duurzame inzetbaarheid, meer productiviteit en een lager ziekteverzuim. Maar hoe gezond en vitaal zijn jouw medewerkers eigenlijk? Waar krijgen ze energie of juist stress van?

Als werkgever zijn jouw medewerkers je grootste kapitaal. Daarom is het belangrijk dat je inzicht hebt in hun vitaliteit en het werkgeluk. Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kan hierbij de oplossing bieden.

PMO

Wat is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)?

Het PMO onderzoek is een preventieve gezondheidscheck die de gezondheid van jouw medewerkers in kaart brengt. Hierdoor kun je als werkgever tijdig maatregelen nemen en de gezondheid van jouw medewerkers bewaken en verbeteren. Zo krijg je productievere en vitalere medewerkers en verklein je de kans op risico’s en langdurig verzuim.

Waaruit bestaat een PMO?

Elke organisatie is anders, dus een PMO is altijd maatwerk. Wij passen onze dienstverlening graag aan op de wensen en behoeftes van jouw organisatie. Om de gezondheid van de medewerkers in kaart te brengen kijken we bij HBS naar zowel de fysieke als de mentale gezondheid van de medewerker. Ook komen in het onderzoek de werksfeer, stress en lichamelijke belasting aan de orde.

Een PMO onderzoek kan bestaan uit:

  • Bloedonderzoek, cholesterol en glucose
  • Bloeddrukonderzoek
  • Ogentest (waaronder beeldschermtest)
  • Fysieke belasting en belastbaarheid
  • Audiometrie
  • Conditietest

Deze verschillende testen geven inzicht in de gezondheid van de medewerker. Op basis van de resultaten krijgt de medewerker vervolgens gericht advies, tips en tricks om hun leefstijl aan te passen en de gezondheid te verbeteren. Ook zetten we daarbij de Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX) in van TNO. De DIX is een zeer geschikt instrument om als organisatie inzicht te krijgen in Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers over de volle breedte. Daarnaast zetten we de Psychosociale Arbeidsbelasting van TNO (PSA) regelmatig in. De PSA geeft inzicht in de ervaren werkdruk, evenals aanknopingspunten om werkdruk binnen een organisatie aan te pakken.

Aan de hand van de door ons opgemaakte anonieme groepsrapportage, krijgt je inzicht op mogelijke gezondheidsproblemen bij jouw medewerkers. We zorgen voor het juiste advies en de belangrijkste conclusies en denken graag met je mee over de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers. Waar anderen stoppen bij het advies, pakken we bij HBS door. Met bijpassende workshops of trainingen helpen wij je vooruit naar een werkfitte organisatie.

Is een PMO verplicht?

Het aanbieden van periodiek medisch onderzoek aan je medewerkers is wettelijk verplicht volgens de Arbowet. De belangrijkste reden om de PMO wettelijk verplicht te maken, is om de kans op risico’s en langdurig verzuim te verkleinen. Hoewel je als werkgever verplicht bent een preventief medisch onderzoek aan te bieden, is de medewerker niet verplicht om hieraan deel te nemen. Daarnaast is het PMO, net als de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid van je organisatie.

Verschil PAGO en PMO

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) zijn beide een periodiek medisch onderzoek voor medewerkers. Hoewel een PAGO vooral kijkt naar de werkgerelateerde gezondheidsrisico’s van medewerkers, kijkt een PMO op een veel breder manier naar gezondheid. Het PMO onderzoek kijkt namelijk verder dan de algemene gezondheid. Ook de mentale gesteldheid en de leefstijl van de medewerker komen in het onderzoek aanbod. Je kunt dus stellen dat een PMO een aanvulling is op het PAGO en geeft jou als werkgever de kans betere invulling te kunnen geven aan het preventieve beleid op de werkvloer.

Meer weten over Duurzame Inzetbaarheid & Preventie

Meer weten over het PMO?

Neem contact op met een van onze specialisten.

Margareth UitdeHaag

Teamleider Proces & Support
076-5038052

Mail Margareth