Ga naar hoofdinhoud
Hoe kan HBS jou vooruit helpen?

Duurzame Inzetbaarheid meten met de WerkVermogensMonitor®

Met de WerkVermogensMonitor® breng je alle aspecten van de inzetbaarheid van jouw medewerkers in kaart. De WerkVermogensMonitor® is dé tool om werkvermogen, geluk en duurzame inzetbaarheid te meten. En om uitval te voorspellen en voorkomen!

De WerkVermogensMonitor® is een zeer geschikt instrument om inzicht te krijgen in het Werkvermogen van medewerkers over de volle breedte. Tevens biedt het medewerkers zelf inzicht in hun eigen Duurzame Inzetbaarheid en krijgen ze gerichte adviezen en interventies om te ontwikkelen.

Werkvermogen is ‘de mate waarin een medewerker lichamelijk en geestelijk in staat is om zijn huidige werk uit te voeren, nu en in de nabije toekomst.’ Werkvermogen is dus bij uitstek geschikt om geluk en duurzame inzetbaarheid in kaart te brengen.

Vraag meer informatie aan
DIX
WerkVermogensMonitor

Meten als basis voor implementatie

Wij ondersteunen jouw organisatie en medewerkers bij het meetbaar maken van het Werkvermogen in de organisatie. Hiervoor werken wij samen met onze partner Preventned. Hun methodes en datagedreven tools geven inzicht in werkvermogen, risico op uitval, productiviteit en geluk. Op basis van deze inzichten adviseren wij en zetten we interventies in. Zo laten we medewerkers het beste uit zichzelf halen en kan de organisatie renderen. Gelukkige medewerkers zijn cruciaal voor het succes van jouw organisatie!

Samen begeleiden wij de metingen in de organisatie, analyseren de resultaten en adviseren over vervolgacties en een plan van aanpak. Door iedere stap te meten, helpen we jouw organisatie gericht naar een werkfitte organisatie.

De WerkVermogensMonitor® is gebouwd op het fundament van het Huis van Werkvermogen. Het meten van de waarden geeft zowel de organisatie als de medewerker zicht op waar het goed gaat en waar het beter kan of, soms zelfs, moet. Zo geeft de WerkVermogensMonitor® een duidelijke en onderbouwde richting aan de medewerker om een leven lang met plezier te werken, leren en ontwikkelen in werk dat past. Tevens geeft het een duidelijke richting aan preventie en zorgt dat je als organisatie investeert in juist die preventieve interventies die jouw medewerkers en organisatie het hardste nodig hebben. Zo ben je doelgericht en succesvol aan de slag.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Mail ons

Om te veranderen heb je inspiratie nodig. Maar ook bevestiging, tips en inzichten van anderen. Laat je door Preventned inspireren door te lezen, te kijken en te ontmoeten.

Preventned kennis en inspiratie

Wat is de WerkVermogensMonitor®?

In samenwerking met het Erasmus MC heeft onze samenwerkingspartner Preventned de WerkVermogensMonitor® ontwikkeld. De WerkVermogensMonitor® is een vragenlijst om het werkvermogen te achterhalen én de factoren die het werkvermogen van jouw medewerkers beïnvloeden. Dit wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument geeft inzicht in het werkvermogen, productiviteit, gezondheid, inzetbaarheid én geluk van medewerkers. Tevens is uitval te voorspellen én te voorkomen.

Welke informatie krijg je met de WerkVermogensMonitor®?

Met de vragenlijst in de WerkVermogensMonitor® (WVM) onderzoeken wij het werkvermogen, de ervaren werkomstandigheden, leefstijl, productiviteit en geluk. De WVM  analyseert uit meer dan 50 factoren welke het meest bepalend zijn voor het werkvermogen, productiviteit en geluk in jouw organisatie. Afhankelijk van de situatie waar jouw organisatie in zit, bepalen we samen welke factoren we gaan onderzoeken.

De vragenlijst kan worden aangevuld met onder andere de volgende modules:

  • Werkbeleving
  • Werktevredenheid
  • Leiderschap
  • Psychosociale arbeidsbelasting

Ook is het mogelijk om eigen vragen toe te voegen aan de monitor.

De data uit de WerkVermogensMonitor® kan worden overgezet in een analysetool: het Human Capital Dashboard. Hiermee krijg je een helder overzicht van de data, kan je verschillende selecties maken voor verschillende afdelingen of teams, en kan je zelf aan de slag met de resultaten.