De werkwijze van HBS

Het Eigen Regie Model PLUS

‘Ziek zijn overkomt je, maar verzuim is een keuze’. Dat is het principe van het Eigen Regie Model en daarmee de basis van veel arbodienstverlening. Sterk bedacht, maar gebrekkig uitgevoerd, vinden wij.

Vaak worden adviezen en benodigde acties namelijk niet begrepen of niet opgevolgd. Daarvoor is te weinig tijd, kennis en/of ervaring. Bovendien neemt het aantal geregistreerde bedrijfsartsen af. Adequate zorg is daarom steeds minder toegankelijk.

Onze oplossing:

het Eigen Regie Model PLUS. Gebaseerd op een goed en gelijkwaardig gesprek tussen de leidinggevende en werknemer, plus:

  • Intensieve begeleiding van direct leidinggevenden, zodat zij verzuimsignalen eerder waarnemen en oppakken;
  • Begeleiding op maat, op basis van kennis, vaardigheden én talent;
  • Eenduidige aansturing van betrokkenen, met toegang tot goede bedrijfsgeneeskundige zorg;
  • Het structureel betrekken van alle stakeholders;
  • Conform AVG/privacyregels

Deskundig, bereikbaar en dichtbij: zo werken wij en zo halen we het maximale uit mens én organisatie.

Wil jij jouw organisatie in een WerkfitRitme brengen?

WerkfitRitme

Meer weten?

Neem contact op met een van onze specialisten.

Dorrianne van Vugt – van Hal

Register Casemanager (Rccm)
076-5038052

Mail Dorrianne

Wist je dat?

25

lager. Het gemiddelde verzuimpercentage bij onze klanten ligt 25% lager dan het landelijk gemiddelde.
Ga naar Regie op Inzetbaarheid