De werkwijze van HBS

Het Eigen Regie Model PLUS

‘Ziek zijn overkomt je, maar verzuim is een keuze’. Dat is het principe van het Eigen Regie Model en daarmee de basis van veel arbodienstverlening. Sterk bedacht, maar gebrekkig uitgevoerd, vinden wij.

Vaak worden adviezen en benodigde acties namelijk niet begrepen of niet opgevolgd. Het goede verzuimgesprek tussen medewerker en leidinggevende of werkgever wordt niet altijd gevoerd. De signalen worden gemist of er wordt niet adequaat actie ondernomen. Vaak door te weinig tijd, kennis en/of ervaring. Het gevolg? Medewerkers die onnodig te lang thuis zitten, onnodige escalatie van verzuim of risico op UWV sancties. Als werkgever loop je dan achter de feiten aan.

Onze oplossing:

het Eigen Regie Model PLUS. Gebaseerd op een goed en gelijkwaardig gesprek tussen de leidinggevende en de medewerker als uitgangspunt Maar met als PLUS een vangnet voor de medewerker en de werkgever waarbij het proces wordt bewaakt door onze ervaren Inzetbaarheid Gidsen. Dus Eigen Regie PLUS:

  • Wij wegen elke verzuimmelding situationeel. Zo scheiden we aan de voorkant medisch verzuim en verzuim door gedrag;
  • Intensieve begeleiding van direct leidinggevenden, zodat zij verzuimsignalen eerder waarnemen en ook oppakken;
  • Begeleiding op maat, op basis van kennis, vaardigheden én talent van de leidinggevende en de medewerker;
  • Eenduidige aansturing van betrokkenen, met snelle toegang tot goede bedrijfsgeneeskundige zorg;
  • Het structureel betrekken van alle stakeholders;
  • Conform AVG/privacyregels

Deskundig, bereikbaar en dichtbij: zo werken wij en zo halen we het maximale uit mens én organisatie.

Wil jij jouw organisatie in een WerkfitRitme brengen?

WerkfitRitme

Meer weten?

Neem contact op met een van onze specialisten.

Dorrianne van Vugt – van Hal

Register Casemanager (Rccm)
076-5038052

Mail Dorrianne

Wist je dat?

25

lager. Het gemiddelde verzuimpercentage bij onze klanten ligt 25% lager dan het landelijk gemiddelde.
Ga naar Regie op Inzetbaarheid