Ga naar hoofdinhoud
De werkwijze van HBS

Rolverdeling proces en beoordeling

Snel actie ondernemen. Met een duidelijke rolverdeling, zodat medewerkers de juiste zorg én begeleiding krijgen. Altijd binnen de vertrouwelijkheid die daarvoor staat. Zo halen wij het beste uit mens en organisatie.

Duidelijke rolverdeling

Wij maken een duidelijk onderscheid tussen de procesrol en de beoordelingsrol. In de procesrol neemt de Inzetbaarheid Gids (Casemanager RCS/CROV) de leiding. In de beoordelingsrol neemt de Bedrijfsarts het voortouw.

Rolverdeling verzuimprocess

Procesrol

De Inzetbaarheid Gids begeleidt de leidinggevende en medewerker stap voor stap, zoals vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast zorgt deze persoon voor goede en gelijkwaardige gesprekken tussen de leidinggevende en medewerker. De Inzetbaarheid Gids is ook het aanspreekpunt voor de directie, het management, HR en de Medezeggenschap (OR/MR).

Beoordelingsrol

De Bedrijfsarts is verantwoordelijk binnen de beoordelingsrol, met ondersteuning van de Verpleegkundig Specialisten (VSAZ) en de Werk & Gezondheid Gids (Casemanager CMTD). De Werk & Gezondheid Gids werkt onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Deze persoon mag daarom vragen naar het herstelverloop van de medewerker en wat de mogelijkheden zijn qua werk(hervatting). De bedrijfsarts is daarnaast beschikbaar voor strategisch advies aan de directie, HR en de Medezeggenschap (OR/MR).

Voorbereiden op de toekomst

Met de opleiding van Verpleegkundig Specialisten Arbeidsgerelateerde Zorg werken wij nu al aan de toekomst. Zo garanderen we toegang tot deskundige medische begeleiding. Niet alleen nu, maar ook voor later.

Wil jij jouw organisatie in een WerkfitRitme brengen?

WerkfitRitme

Meer weten?

Neem contact op met een van onze specialisten.

Dorrianne van Vugt – van Hal

Register Casemanager (Rccm)
076-5038052

Mail Dorrianne
Ga naar Regie op Inzetbaarheid