Praktisch aan de slag met duurzame inzetbaarheid!

Duurzame inzetbaarheid, een hot item binnen HR. Maar vaak hoor ik nog: “maar hoe dan?” Als je je er in gaat verdiepen, kom je terecht in een oerwoud van mogelijkheden. Mijn advies? Start vanuit je eigen bos!

Een voorbeeld uit de praktijk
In 2010 werden we benaderd door een bedrijf dat actief is in de bouwbranche. Ze hadden een probleemdossier en riepen onze hulp in. Dit dossier losten we succesvol op en vervolgens gingen we in gesprek over hun arbodienstverlening. Ze besteedden dit graag uit aan ons. We startten met het op orde brengen van het proces, zetten het verzuimbeleid uit en pakten dit samen met de leidinggevenden op. We zetten verzuim in een breder perspectief en keken zo niet alleen van ziek- naar betermelding, maar naar het totale dienstverband. De oogkleppen af en steeds op zoek naar de angel in het verzuim, om zo te komen tot structurele oplossingen.

Op het moment dat het verzuimproces op orde was, gingen we ons op de volgende stap richten: de preventieve kant. Werknemers moeten langer werken, het werk wordt zwaarder, de uitkeringen worden soberder. Allemaal signalen die we niet kunnen negeren. Deze werkgever zag de noodzaak van het in beweging krijgen van zijn werknemers ook, echter zijn werknemers zagen deze niet. Hieruit volgde een belangrijk stap: bewustwording creëren.

Op een hele praktische, interactieve manier zijn we hier in 2016 mee aan de slag gegaan. In de vorm van workshops op gebied van voeding, energetische belasting, ontspanning en de wet- en regelgeving rondom de sociale zekerheid. Deze laatste heb ik voor mijn rekening genomen. Ik heb de werknemers verteld hoe de uitkeringen in Nederland er vandaag de dag uitzien, zowel de hoogte van de uitkeringen, maar zeer zeker ook de duur. Hierbij heb ik hen laten zien wat het verschil in de portemonnee is tussen niet werken en wel werken. Tevens heb ik uitgelegd wat de verplichtingen van de werkgever zijn, zowel financieel als ook qua re-integratieverplichtingen. Vooraf hadden we ingeschat dat dit de meest taaie workshop zou zijn voor de werknemers, maar wat bleek: het is de workshop geweest die ze het meest heeft wakker geschud! En daarnaast ontstond er draagvlak voor een vervolg van de algehele bijeenkomst.

Nu is het tijd om dit vervolg vorm te gaan geven. We organiseren een middagbijeenkomst in december 2016 waarin werknemers uitleg krijgen over concrete trajecten die ze kunnen volgen op het gebied van voeding, beweging en mobiliteit. Het is vervolgens aan de werknemers zelf om te kiezen waar ze mee aan de slag willen gaan en welk traject ze in 2017 willen volgen.

Een mooi voorbeeld van een geslaagd project ‘mobiliteit in de praktijk’. Geslaagd omdat we door onze praktische insteek aansluiting bij de werknemers hebben weten te vinden.

Dorrianne van Vugt
Directeur / Register Casemanager (Rccm)

Doe mee aan de discussie Een reactie

Geef een reactie