Met elkaar kom je verder!

Als je regionaal samenwerkt, is de oplossing nooit ver weg. Met die insteek heeft Human Business Support het ACE Integraal Netwerk opgericht. Het ACE netwerk is het grootste onafhankelijke en intersectorale HR-platform in de regio, voor werkgevers, dienstverleners en medewerkers. Bij ACE wisselen honderden werkgevers met elkaar medewerkers, vacatures, kennis, ideeën en ervaringen uit om mensen duurzaam aan de slag te houden en de arbeidsmobiliteit in de regio te versterken. Het doel: een hogere, duurzame arbeidsparticipatie en inzetbaarheid, met winst voor werkgevers én werknemers.

Ontmoeten, verbinden, activeren en inspireren

Als regionale werkgevers elkaar regelmatig ontmoeten, inspireren en activeren, ontstaat er energie. Energie om met elkaar samen te werken en elkaar te helpen. En we zien dat het werkt! Mensen komen in beweging, wat uiteindelijk iedereen financieel voordeel oplevert.

ACE is een resultaatgericht platform, dat continue in beweging is. Het ACE netwerk bestaat uit regionale stichtingen zonder winstoogmerk, met een Raad van Advies & Inspiratie bestaande uit regionale vertegenwoordigers.

Deelnemen als werkgever

Wanneer u zich aansluit bij ACE kunt u actief deelnemer aan tal van bijeenkomsten, workshops, trainingen, masterclasses, thematafels en andere activiteiten. Deze staan allemaal in het teken van arbeidsmobiliteit, (duurzame) inzetbaarheid en andere actuele HR-vraagstukken.

ACE netwerk, netwerk van experts

Het ACE Integraal Netwerk bestaat in totaal uit drie onderdelen:

  • ACE: het HR-netwerk voor regionale werkgevers.
  • ACE+: het netwerk voor regionale HR-dienstverleners.
  • ACE Transfercentrum: de brug van werk naar werk voor werknemers.

ACE Transfercentrum, unieke begeleiding op maat

Uiteindelijk draait alles om het verbinden van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het ACE Transfercentrum helpt u daarbij. Het ACE Transfercentrum is een compleet mobiliteitscentrum en biedt een uniek begeleidingstraject op maat, waarin de medewerker gecoacht wordt naar werk dat past. Nu en in de toekomst. Binnen de organisatie of bij een andere werkgever. Het traject kan helemaal afgestemd worden op de situatie van de medewerker. En u wordt volledig ontzorgd. Voor zowel u als uw medewerker een hele zorg minder!

De medewerker kiest hierbij zelf zijn begeleider, bepaalt zelf zijn opleidingstraject en maakt gebruik van het grote regionale netwerk van ACE bij het vinden van een andere baan.

Human Business Support is, naast initiatiefnemer van ACE, als HR-dienstverlener aangesloten. Meer over het ACE netwerk leest u op www.ACEnetwerk.nl.

Vragen? Neem gerust contact op.


    Schrijf u in voor de HBS nieuwsbrief