Minder verzuim, meer werkplezier

Iedereen kan ziek worden. En niemand zit voor zijn plezier ziek thuis. Maar hoe je omgaat met ziekteverzuim is een keuze. De eerste verzuimdagen kosten u als werkgever €200 – €400,- (denk hierbij aan vervanging, productiviteitsverlies, omzetverlies en fouten). U heeft er dus een groot belang bij om het ziekteverzuim binnen uw organisatie zo laag mogelijk te houden en medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Van verzuim naar beter, winst voor u!

Dankzij de aanpak van HBS:

 1. Verzuimen uw medewerkers minder. De ziekmeldingsfrequentie van medewerkers van onze klanten is 55% lager dan het landelijk gemiddelde. Dit bespaart u €240-€480 per medewerker per jaar.
 2. Verzuimen uw medewerkers korter. Het korte verzuim bij onze klanten is bijna de helft van het landelijk gemiddelde en duurt daarmee 2 dagen korter. Dit bespaart u gemiddeld €440-€880 per medewerker per jaar.
 3. Is uw verzuim duurzaam lager. Het gemiddelde verzuimpercentage bij onze klanten is 25% lager dan het landelijk gemiddelde.
 4. Is uw WGA-risico lager. En indien u te maken krijgt met langdurig verzuim, stuurt HBS actief op de WIA instroom. Zo zijn onze IVA uitkeringen 60% hoger dan het landelijk gemiddelde. Werkgevers hebben hierdoor €0 WGA schade i.p.v. gemiddeld €150.000 WGA schade in 10 jaar.
 5. Zijn werkgevers tevreden. Onze klanten waarderen ons met 8,1
 6. Zijn medewerkers in goede handen. Medewerkers waarderen ons met 8,2
 7. Krijgt u garantie op het beste advies. Wij verlenen u een ‘Poortwachtergarantie’; Indien u onze adviezen opvolgt, heeft u geen loonschade meer door loonsancties vanuit het UWV.

Snel weer aan de slag

De Register Casemanagers van HBS denken in kansen en mogelijkheden voor de werkgever en medewerker. We zijn menselijk en oplossingsgericht naar de medewerker, maar kijken naar de werkelijke oorzaak van het verzuim. Onderzoek stelt dat 70% van de ziekmeldingen geen medische oorzaak heeft. De Register Casemanager neemt de juiste maatregelen, begeleidt het proces van uw medewerker en neemt de regie voor u uit handen; verzuimregistratie, procedure voor ziek- en herstelmelding, verzuimgesprekken met medewerkers en instrueren leidinggevenden.

Door de medewerker te activeren en het proces strak te bewaken, werken we actief aan een snelle doorstroom van het verzuim. Wat kan de medewerker wel? Hierbij blijven we in nauw contact met alle kerndeskundigen, zoals de Bedrijfsarts.

RSC Register Specialist Casemanagement

Het doel is een medewerker zo snel als medisch verantwoord is, weer aan de slag te krijgen. In eigen werk, of in werk passend bij de mogelijkheden van de medewerker.

Gezonde organisatie, structureel minder verzuim

Human Business Support zoekt naar preventieve, blijvende oplossingen voor uw organisatie. Na herstel kijken we samen naar de verbetermogelijkheden, ook voor de organisatie in zijn geheel. Zo bouwen we samen aan een gezonde organisatie met productieve medewerkers, want: iedereen wil vooruit!

Goede verzuimpreventie en arbeidsomstandigheden levert u naast kostenbesparing nog meer op:

 • Veilige, gezonde en plezierige werkomgeving voor alle medewerkers
 • Minder verzuim, ongevallen en arbeidsongeschiktheid
 • Constante, hogere kwaliteit en minder productieverlies
 • Beter imago als werkgever op de arbeidsmarkt
 • Gemotiveerde personeel en minder verloop van goed personeel; kostenbesparing voor werving en opleiding van nieuwe medewerkers
 • Betrouwbare partner

Onze verzuimdiensten

Wat we concreet doen: Arbodienstverlening, (extern) casemanagement, trainingen, dossieranalyse, bedrijfsanalyse, no risk inventarisatie, bezwaar/beroep op WGA-beschikkingen, verzuimbegeleiding bij ZW-ERD en WGA-ERD.

Heeft u behoefte aan een training, bijscholing of extra informatie omtrent verzuim- of loopbaanbegeleiding? Neem dan contact met ons op!

Vragen? Neem gerust contact op.

Bel 076 503 80 52 of vul onderstaand formulier in.


  Veelgestelde Verzuim Vragen

  Schrijf u in voor de HBS nieuwsbrief