Uitgangspunt

De organisatie is in beweging. Er is een verandering op komst en/of een wens vanuit beleid om medewerkers bewust te maken van hun (duurzame) inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit. Het traject zorgt voor bewustwording en beweging bij iedereen die werkzaam is voor de organisatie, op alle niveaus. Het traject is gericht op een praktische aanpak, waarbij medewerkers op een laagdrempelige wijze worden meegenomen in de aankomende veranderingen. Hierbij staan ‘werkplezier en werkgeluk’ centraal.  

Stappen en plan van aanpak

Het traject is opgebouwd uit verschillende stappen die gekoppeld zijn aan respectievelijk de volgende ontwikkelfases:

 • oriëntatie
 • verkennen
 • verdiepen
 • ervaren
 1. We starten met een intake met directie, HR en/of management;
 2. We bespreken de doelen van het traject en hoe we daarmee aan de slag gaan;
 3. We organiseren bewustwordingssessies voor alle betrokken medewerkers, bijvoorbeeld tijdens werkoverleggen. Hierin maken we medewerkers bewust van het belang van werkplezier in een veranderende omgeving.
 4. We organiseren spreekuren op locatie van de organisatie. Hier kunnen medewerkers in vertrouwen met een loopbaancoach praten over thema’s als werkplezier, loopbaanperspectief, etc.
 5. Medewerkers die zich verder willen verdiepen in hun loopbaanplanning kunnen een Loopbaan APK aanvragen. Ze kunnen bijvoorbeeld vrijblijvend een beroepskeuzetest maken en bespreken met de loopbaancoach (1 gesprek). Het testrapport krijgt de medewerker mee.
 6. Medewerkers die behoefte hebben om een uitgebreider loopbaanonderzoek te doen, kunnen zich aanmelden voor een individueel Loopbaantraject (5-6 gesprekken). De medewerker krijgt diepgaand inzicht in zijn persoonsprofiel (talent, kwaliteiten, waarden en drijfveren) en het bijpassend beroepsprofiel (functies en bedrijfsomgevingen die bij hem passen).

Investering

Ieder traject kan op maat samengesteld worden naargelang de behoeften van uw organisatie. Vanuit een intakegesprek, geven wij u een onderbouwd en maatwerk advies in de vorm van een trajectplan met bijbehorende offerte.

Stap 1: Wat is het vertrekpunt?

Intake en vraagverheldering met directie, HR en/of management.
‘Wat is de situatie op dit moment?’
Concreet maken van de hulpvraag.

Stap 2: Welke bagage neemt de organisatie mee?

Wat is er al? Wat is er al gebeurd in de organisatie? Wat zijn de successen?

Stap 3: Wat is het reisdoel?

Waar is de organisatie naar op weg?
Welke stappen passen daarbij?
Bijv. bewustwordingssessies (groep), spreekuren (individueel), Loopbaan APK, Loopbaantraject

Stap 4: Wat is de eerste bestemming?

Welke interventie wordt als eerste ingezet en welke doelgroep wordt betrokken?

Stap 5: Wat wordt de koers? (koersbepaling)

Opstellen routeplanner (actieplan)
Welke interventies volgen er nog meer?
Wie worden er betrokken en wanneer?

Stap 6: Routeplanner realiseren

Realisatie en evaluatie eindbestemming.
Is het gewenste resultaat bereikt?
Wat is er nog nodig?

Wat levert het op? 

 • Een organisatie waarin iedereen werkplezier en productiviteit ervaart. Iedere medewerker weet wat dit voor hem betekent, kent zijn eigen perspectief kent en handelt ernaar.
 • De organisatie ervaart hogere productiviteit, toegenomen vakmanschap en veerkrachtige medewerkers.
 • De medewerker is in staat in een snel veranderende omgeving zijn baan te behouden of een nieuwe baan te vinden;
 • De medewerker kent zijn talent en weet hoe hij zich kan ontwikkelen om waardevol te blijven op de arbeidsmarkt.
Terug naar overzicht
Ik wil vrijblijvend kennismaken

Schrijf u in voor de HBS nieuwsbrief