Nieuwe Arbowet van kracht per 1 juli 2017

Per 1 juli gaat de nieuwe Arbowet van kracht. Voor u als werkgever wordt het verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. 

De vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet heet officieel ‘Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts’. Dit wetsvoorstel wordt vaak afgekort tot de gewijzigde of nieuwe Arbowet.

In de nieuwe Arbowet is bijvoorbeeld ook opgenomen dat de werknemer recht heeft op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.

Wij helpen u graag vooruit!

We kunnen ons voorstellen dat dit voor u niet de hoogste prioriteit heeft. Daarom helpen we u graag vooruit. Het verzuimteam van Human Business Support denkt in kansen en mogelijkheden voor werkgevers en werknemers, met bewezen succes. Wij bieden begeleiding en praktische instrumenten om verzuim structureel terug te dringen, met aantoonbaar lagere kosten en hogere productiviteit als resultaat. En dat betekent winst voor iedereen!

Neem contact op met HBS en wij helpen u graag vooruit met praktische instrumenten om het verzuim structureel terug te dringen.

(bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)