Iedereen kent wel de bekende kaartjes en afbeeldingen van het omdenken. Tegenwoordig zijn er zelfs symposia en voordrachten van. Toch is het interessant hoe weinig er eigenlijk wordt om gedacht. Albert Einstein zei al: “Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”. Problemen te over dus: om denk werk aan de winkel!

Een prachtig voorbeeld hiervan zie je in het Huis van Werkvermogen. In de jaren 80 van de vorige eeuw sloeg de nadere vergrijzing eerder toe in Finland dan de rest van Europa. Een zekere professor Juhani Ilmarinen heeft in al die problemen die voorlagen, zoals vergrijzing, arbeidsongeschiktheid, veranderende arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt, de ommekeer gemaakt van ‘wat kan niet’ naar ‘hoe kan het wél’. Het resulteerde in een model waarmee mensen en organisaties gericht, met maatwerk, en met bewezen resultaat kunnen bouwen aan meer werkvermogen. Dus niet wat kan iemand niet, maar wat kan iemand wel en hoe kan dat nog beter! Op dit moment ben ik me verder aan het verdiepen in dit model en ik vind de gedachte erachter prachtig. Hij sluit namelijk precies aan bij waar wij als team HBS voor staan: werk kan anders! En niet alleen dat; het levert ook aantoonbaar meer waarde voor werkgevers en medewerkers.

Denken en doen

Inmiddels zijn we binnen HBS volop aan het denken en doen om de waarde van dit omdenken verder vorm te geven. Met vernieuwende producten als de van werkdruk naar productief & energiek en van kartrekker naar koetsier, maar ook door hele organisaties in beweging te brengen met een gerichte stap voor stap aanpak voor management en medewerkers. Praktisch en resultaatgericht zoals u van HBS gewend bent.

Met ACE maken we, op verzoek van de deelnemers, een verdiepingsslag om op maat van iedere organisatie de producten te leveren die hen meehelpen resultaat te boeken. Bij de Politie hebben we een succesvolle pilot afgesloten en is de lijn nu verbonden met het onderwerp arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Na de zomer starten de eerste ACE Thematafels en de ACE Academy.

Inmiddels groeit ons team met nieuwe collega’s met ieder een uniek talent. Ze stellen zich graag aan u voor op de site.

Kortom het is druk…of om gedacht het borrelt en het bruist en we zien enorm veel mogelijkheden!

Ik wens iedereen een hele fijne ontspannen vakantie vol inspiratie voor na de zomer. Ik hoop u dan weer te ontmoeten bij Lekker Etten-Leur.

Andreas van den Goorbergh
Algemeen Directeur

Ps: en de AVG? Ach, het zijn gewoon mijn initialen  : )