Handig: een Gids die de weg weet!

Door wie word ik begeleid bij arbeidsongeschiktheid?

Als je door ziekte niet kunt werken, ben je arbeidsongeschikt. In dat geval zijn er verschillende mensen die jou begeleiden. Zo helpen ze jou om zo snel als dat medisch verantwoord is, weer aan de slag te gaan.

Ten eerste is dat natuurlijk je leidinggevende. Daarmee heb je regelmatig contact, zodat hij of zij op de hoogte blijft van hoe het met je gaat. Andersom blijf jij zo ook op de hoogte van ontwikkelingen bij je werkgever.

Regie op verzuim

“Wij helpen je vooruit. Met een Gids die de weg weet.”

Arbodienst

HBS is een arbodienst. Dat betekent dat wij jou begeleiden als je ziek wordt. We nemen contact op over je herstel en werkhervatting (re-integratie) en bieden alle ondersteuning die je nodig hebt. Onze Gidsen begeleiden jou tijdens het hele proces, dus je staat er nooit alleen voor.

Jij én je leidinggevende hebben regelmatig contact met de Inzetbaarheid Gids. Deze Gids begeleidt jou en je werkgever stap voor stap, zoals dat is vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. De Inzetbaarheid Gids weet de weg en brengt jullie op het juiste pad, ook als het moeilijk is. We begeleiden het ‘goede gesprek’ tussen jou en je leidinggevende en werken samen aan jouw inzetbaarheid.

De Werk & Gezondheid Gids werkt onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Deze Gids mag daarom met je praten over je gezondheid, vragen hoe je herstel verloopt en wat de mogelijkheden zijn qua werk(hervatting). Jullie werken dus samen zo snel mogelijk naar de meest passende oplossing.

Bedrijfsarts

Wanneer je langer dan zes tot acht weken arbeidsongeschikt bent, kom je in contact met de bedrijfsarts. Dat kan ook het geval zijn als de Werk & Gezondheid Gids vindt dat de bedrijfsarts mee moet kijken. Jouw behandelaar (een arts, bijvoorbeeld) is betrokken bij de diagnose en behandeling. De bedrijfsarts kijkt naar wat je nog wél kunt doen en beoordeelt of jij (gedeeltelijk) kunt werken. Ook bewaakt de bedrijfsarts het re-integratieproces.

Ook wanneer er geen sprake is van verzuim, mag jij als medewerker altijd een preventief spreekuur aanvragen bij de Bedrijfsarts.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze specialisten.

tanja

Tanja de Koster

Werk & Gezondheid Gids/Casemanager CMTD
076-5038052

Mail Tanja
Terug naar Voor Medewerkers