Ga naar hoofdinhoud
HBS helpt jou vooruit.

Ik ben ziek, wat nu?

Iedereen is wel eens ziek. Dat kan voor korte, maar ook van lange duur zijn. Wij begeleiden jou als je ziek bent, maar ook als wilt voorkomen dat je ziek wordt helpen wij je vooruit!

Gedeeltelijk werken tijdens ziekte

Werk is enorm belangrijk; het geeft je een inkomen, biedt regelmaat, zorgt voor contact en biedt kansen om te groeien. Wij kijken daarom altijd naar wat er wél mogelijk is als je ziek bent. Je kunt namelijk ziek zien, maar toch in staat zijn om (gedeeltelijk) te werken. Ben je voor een langere periode niet in staat om (volledig) te werken? Wij begeleiden jou stap voor stap richting werkhervatting (re-integratie).

HBS vooruit

“Ons doel is om jou zo snel als dat medisch verantwoord is, weer aan de slag te krijgen. In werk dat past. Bij jouw eigen óf een andere werkgever.”

Re-integratie bij ziekte

Ben je langdurig ziek of arbeidsongeschikt? Dan werk je samen met jouw werkgever aan je terugkeer. Dit noemen we ook wel re-integreren. Je bent verplicht om mee te werken aan activiteiten die jouw herstel bespoedigen. Zo dien je passend eigen of aangepast werk te accepteren, bij je eigen werkgever of een andere. Jij en jouw werkgever dragen samen de verantwoordelijkheid voor de re-integratie.

HBS reintegratie wettelijk kader

De rol van HBS bij arbeidsongeschiktheid

Wij begeleiden jou de hele periode dat je (niet) volledig kunt werken. Of dat nu gaat om dagen, weken of maanden, je wordt altijd ondersteund door een Werk & Gezondheid Gids en een Inzetbaarheid Gids.

De Inzetbaarheid Gids begeleidt niet alleen jou, maar ook jouw werkgever. Welke stappen moet jouw werkgever nemen bij arbeidsongeschiktheid? En welke mogelijkheden zijn er? Onze Inzetbaarheid Gidsen weten de weg als jij je werk niet meer (volledig) kunt doen. Wanneer je ziek bent, maar ook als er wat anders speelt. Samen kijken we naar wat er nog wél kan!

Ben je niet ziek en wil je er alles aan doen om dat zo te houden? Ook dan helpen onze Inzetbaarheid Gidsen jou graag vooruit!

Lees meer over wie jou begeleidt tijdens ziekte

Meer weten?

Onze Gidsen zijn er om jou!

Annemijn

Annemijn Ducaneaux

Inzetbaarheid Gids/Casemanager RSC
076-5038052

Mail Annemijn

Veelgestelde vragen

Wat mag mijn werkgever en HBS Gids bij ziekte vragen?

  • Het telefoonnummer waarop jij te bereiken bent en het (verpleeg)adres.
  • Hoe lang jij denkt dat de ziekte gaat duren.
  • Wat jouw lopende werkzaamheden en afspraken zijn.
  • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval. Maar er mag niet gevraagd worden of het verzuim werkgerelateerd is.
  • Of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid. Dat houdt in dat de kosten van het ziekteverzuim en re-integratie mogelijk verhaald kunnen worden op de veroorzaker van het ongeval.
  • Of er 1 van de 4 vangnetregelingen van toepassing zijn op grond van de Ziektewet. Daarbij is het niet altijd verplicht om te melden welke regeling van toepassing is.

Mag mijn werkgever mijn ziekmelding weigeren?

Nee, jouw werkgever mag niet zelf beoordelen of je ziek bent of niet. Hij mag wel contact opnemen met HBS met het verzoek om advies over jouw inzetbaarheid.

Mag mijn werkgever van mij vragen om 24 uur per dag bereikbaar te zijn?

Je moet bereikbaar zijn voor je werkgever en de arbodienst voor het maken van re-integratieafspraken. Het is niet zo dat je 24 uur per dag thuis moet zijn. Vaak is in een verzuimreglement afspraken hierover opgenomen. Is dit niet zo maak dan afspraken met je leidinggevenden over hoe jullie contact houden met elkaar.

Mag mijn leidinggevende mij verplichten om naar het werk te komen als ik mij ziek heb gemeld?

Je leidinggevende mag je uitnodigen om naar het werk te komen voor een gesprek of een kop koffie. Mocht je van mening zijn dat je niet in staat bent om naar het werk te komen is de bedrijfsarts degene die daar een uitspraak over kan doen.

Mag mijn leidinggevende of werkgever mij vragen welke werkzaamheden ik nog wel kan doen?

Ja, dat mogen zij je wel vragen. Dit is belangrijk voor je re-integratie, zodat je snel weer aan het werk kan. Samen met jouw leidinggevende en HBS kijken we wat je wel kan of niet kan (wat je beperkingen zijn).

Ben ik verplicht om aangepast werk te doen als ik dat wel kan?

Ja, je bent verplicht om mee te werken, zodat je je herstel kan bespoedigen, in het kader van je re-integratie. Je werkgever mag van jou verwachten dat je het werk doet, wat je nog wel kan doen met je ziekte of beperkingen.

Moet ik me altijd zelf ziek melden of mag mijn partner of iemand anders dat ook doen?

Ja, dat mag. Als je zelf in staat bent om te bellen, is het gebruikelijk dat je jezelf ziek meldt. Als er een goede reden is waarom je jezelf niet ziek kan melden, mag iemand anders dit ook doen. Een goede ziekmelding is een telefonische ziekmelding naar je leidinggevende of via de afgesproken werkwijze van jouw organisatie.

Moet ik me voor een bepaald tijdstip ziekmelden?

Ja, je moet je ziek melden op het moment dat je weet dat je ziek bent, liefst zo tijdig mogelijk, ruim voordat je op je werk wordt verwacht. Het is wel wenselijk dit binnen de werkuren te doen.

Wanneer je tijdens werktijd ziek wordt, kun je dit aangeven bij je leidinggevende.

Mag mijn werkgever loon inhouden als ik me ziek meld?

Nee, jouw werkgever mag geen loon inhouden of vakantiedagen afschrijven, als jij je ziek hebt gemeld. Hij mag wel loon inhouden als jij niet meewerkt aan je herstel en je niet aan de afspraken houdt die gemaakt zijn over je re-integratie.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het advies van de bedrijfsarts?

Als je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts over je re-integratie, kun je het beste contact opnemen met jouw Gids van HBS. Je kunt een ‘second opinion’ aanvragen. Jouw Gids kan je precies uitleggen hoe dit werkt.