HBS helpt jou vooruit.

Ik ben ziek, wat nu?

Iedereen is weleens ziek. Dat kan van korte, maar ook van lange duur zijn. Wij begeleiden jou als ziek bent, maar ook als je wilt voorkomen dat je ziek wordt.

Werk is belangrijk. Het geeft je een inkomen, maar biedt ook regelmaat, contact en de kans om te groeien. Daarom kijken we altijd naar wat er wél mogelijk is als je ziek bent. Je kunt namelijk ziek zijn, maar toch in staat zijn om (gedeeltelijk) te werken. Ook als je langere tijd niet (volledig) kunt werken, begeleiden wij jou stap voor stap richting werkhervatting.

HBS vooruit

“Ons doel is om een medewerker zo snel als dat medisch verantwoord is, weer aan de slag te laten gaan. In werk dat past. Bij de eigen óf een andere werkgever.”

Zo snel mogelijk weer aan het werk

Jouw werkgever wil verzuim als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid zo laag mogelijk houden. Wij kijken daarom met jouw werkgever en leidinggevende naar de mogelijkheden. Zo komen we samen tot de beste oplossing.

Re-integratie, stap voor stap terug aan het werk

Jij en je werkgever dragen verantwoordelijkheid voor de werkhervatting (re-integratie). Ben je ziek of arbeidsongeschikt? Dan ben je die hele periode verplicht om mee te werken aan activiteiten die je herstel bespoedigen. Zo dien je passend eigen of vervangend werk te accepteren, bij je eigen werkgever óf een andere.

Wettelijk kader, re-integratie volgens de wet

HBS reintegratie wettelijk kader

De rol van HBS

Wij begeleiden jou de hele periode dat je niet (volledig) kunt werken. Of dat nu gaat om dagen, weken of maanden, je wordt altijd ondersteund door een Werk & Gezondheid Gids en een Inzetbaarheid Gids.

Lees meer over wie jou begeleidt tijdens ziekte

De Inzetbaarheid Gids begeleidt niet alleen jou, maar ook jouw werkgever. Deze Gids kijkt bijvoorbeeld mee naar welke stappen je werkgever moet nemen bij arbeidsongeschiktheid en welke mogelijkheden hij of zij heeft. De Inzetbaarheid Gids helpt dus niet alleen jou op weg naar herstel en werkhervatting, maar ook jouw werkgever. Zo komen we samen tot een passende oplossing.

Onze Gidsen weten de weg als jij je werk niet meer (volledig) kunt doen. Wanneer je ziek bent, maar ook als er wat anders aan de hand is. Samen kijken we naar wat er nog wél kan. Misschien kun je jouw eigen werkzaamheden niet meer doen, maar kun je ergens anders wel wat oppakken. Ben je hersteld en ga je weer aan de slag? Dan kijken wij stap voor stap mee naar hoe jij je werk weer zo goed mogelijk oppakt. Ben je niet ziek en wil je er alles aan doen om dat zo te houden? Ook dan helpen onze Gidsen je verder.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze specialisten.

Annemijn

Annemijn Ducaneaux

Inzetbaarheid Gids/Casemanager RSC
076-5038052

Mail Annemijn
Terug naar Voor Medewerkers

Veelgestelde vragen

Wat mag mijn werkgever en HBS Gids bij ziekte vragen?

  • Het telefoonnummer waarop jij te bereiken bent en het (verpleeg)adres.
  • Hoe lang jij denkt dat de ziekte gaat duren.
  • Wat jouw lopende werkzaamheden en afspraken zijn.
  • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval. Maar er mag niet gevraagd worden of het verzuim werkgerelateerd is.
  • Of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid. Dat houdt in dat de kosten van het ziekteverzuim en re-integratie mogelijk verhaald kunnen worden op de veroorzaker van het ongeval.
  • Of er 1 van de 4 vangnetregelingen van toepassing zijn op grond van de Ziektewet. Daarbij is het niet altijd verplicht om te melden welke regeling van toepassing is.

Mag mijn werkgever mijn ziekmelding weigeren?

Nee, jouw werkgever mag niet zelf beoordelen of je ziek bent of niet. Hij mag wel contact opnemen met HBS en laten controleren of jouw ziekmelding terecht is.

Mag mijn werkgever van mij vragen om 24 uur per dag bereikbaar te zijn?

Nee, jouw werkgever mag van je vragen om elke werkdag op een bepaald moment beschikbaar te zijn voor controle of een gesprek. Daar moet een regeling over afgesproken zijn in het verzuimprotocol. Als er niet is afgesproken in het verzuimprotocol van je werkgever, laat dan zelf aan je werkgever weten wanneer jij beschikbaar bent.

Mag mijn leidinggevende mij verplichten om naar het werk te komen als ik mij ziek heb gemeld?

Nee, jij mag zelf bepalen of je in staat bent om naar het werk te komen. Als je werkgever niet gelooft dat je niet in staat bent om te komen, mag hij dat wel laten controleren door een bedrijfsarts.

Mag mijn leidinggevende of werkgever mij vragen welke werkzaamheden ik nog wel kan doen?

Ja, dat mogen zij je wel vragen. Dit is belangrijk voor je re-integratie, zodat je snel weer aan het werk kan. Samen met jouw leidinggevende en HBS kijken we wat je wel kan of niet kan (wat je beperkingen zijn).

Ben ik verplicht om aangepast werk te doen als ik dat wel kan?

Ja, je bent verplicht om mee te werken, zodat je je herstel kan bespoedigen, in het kader van je re-integratie. Je werkgever mag van jou verwachten dat je het werk doet, wat je nog wel kan doen met je ziekte of beperkingen.

Moet ik me altijd zelf ziek melden of mag mijn partner of iemand anders dat ook doen?

Ja, dat mag. Als je zelf in staat bent om te bellen, is het gebruikelijk dat je jezelf ziek meldt. Als er een goede reden is waarom je jezelf niet ziek kan melden, mag iemand anders dit ook doen. Een goede ziekmelding is een telefonische ziekmelding naar je leidinggevende of via de afgesproken werkwijze van jouw organisatie.

Moet ik me voor een bepaald tijdstip ziekmelden?

Ja, je moet je ziek melden op het moment dat je weet dat je ziek bent, liefst zo tijdig mogelijk, ruim voordat je op je werk wordt verwacht. Het is wel wenselijk dit binnen de werkuren te doen.

Wanneer je tijdens werktijd ziek wordt, kun je dit aangeven bij je leidinggevende.

Mag mijn werkgever loon inhouden als ik me ziek meld?

Nee, jouw werkgever mag geen loon inhouden of vakantiedagen afschrijven, als jij je ziek hebt gemeld. Hij mag wel loon inhouden als jij niet meewerkt aan je herstel en je niet aan de afspraken houdt die gemaakt zijn over je re-integratie.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het advies van de bedrijfsarts?

Als je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts over je re-integratie, kun je het beste contact opnemen met jouw Gids van HBS. Je kunt een ‘second opinion’ aanvragen. Jouw Gids kan je precies uitleggen hoe dit werkt.